Sukcesje

W przypadku gdy sukcesor i nestor wyrażają gotowość i chęć przejęcia firmy, przygotowujemy strategie rozwoju na najbliższe lata oraz niezbędne dokumenty prawne.

W pozostałych przypadkach, oferujemy poniższe usługi:

Przekazanie kapitału/firmy/wiedzy następnemu pokoleniu to skomplikowany proces. Czasem trwa bardzo długo, czasem okoliczności wymagają szybkich działań. Konflikty, nieporozumienia oraz brak wiedzy co do istoty sukcesji mogą ten proces nieodwracalnie zepsuć. Dbamy o to aby nestor mógł spokojnie ustąpić, a sukcesor mógł go godnie zastąpić.

W ramach wspierania procesu sukcesji oferujemy następujące usługi:

 1. Konsultacje z nestorem i sukcesorem, w których uczestniczy Jacek Łaskawiec oraz opcjonalnie psycholog.
 2. Praca nad strategią rozwojową:
  • Analiza marketingowa, finansowa, organizacyjna oraz prawna firmy
  • Sesja w siedzibie AJM, na której robiona jest wspólnie analiza SWOT, przekazywana jest misja firmy, oraz powstaje nowa wizja
  • Doradcy AJM przygotowują strategie rozwoju (marketingową, finansową oraz organizacyjną) na najbliższe lata
 3. Przygotowanie dokumentów prawnych, po udanej sukcesji.
 1. Konsultacje z nestorem i sukcesorem, w których uczestniczy Jacek Łaskawiec oraz opcjonalnie psycholog.
 2. Praca nad strategią rozwojową:
  • Analiza marketingowa, finansowa, organizacyjna oraz prawna firmy
  • Sesja w siedzibie AJM, na której robiona jest wspólnie analiza SWOT, przekazywana jest misja firmy, oraz powstaje nowa wizja
  • Doradcy AJM przygotowują strategie rozwoju (marketingową, finansową oraz organizacyjną) na najbliższe lata
 3. Przygotowanie dokumentów prawnych, po udanej sukcesji.