Doradztwo gospodarcze

Słowo “ekonomia” pochodzi z greckiego οίκος (oikos) – dom i νομος (nomos) – prawo, reguła. Pierwotnie ekonomia była nauką o tym jak prowadzić gospodarstwo domowe. Od tych czasów zwiększyła się co prawda skala zjawisk, ale zasady dobrego prowadzenia biznesu się nie zmieniły. Dbałość i troska są nadal fundamentami każdego udanego biznesu.

Celem działania firmy jest jej rozwój. Czasem jednak – aby to osiągnąć – potrzebne jest wsparcie profesjonalistów.

Proponujemy Państwu usługi doradcze, które pomogą Państwu w rozwoju Waszej firmy: 

  • Zakładanie firm
  • Kreowanie produktów/strategie marketingowe
  • Strategie rozwojowe
  • Biznesplany i studia wykonalności
  • Wyceny
  • Zmiany organizacyjne
  • Wsparcie w procesach sprzedaży i fuzji
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych
  • Doradztwo w negocjacjach